Dům č. 1  -výkresy

Boční pohledy

  1. Pohled SZ a JZ
  2. Pohled SV a  JV